Uitnodiging 3 September

 

        

Beste kegelvrienden en vriendinnen,

Op 28 juni j.l. hebben wij jullie de uitnodiging gestuurd voor onze jaarlijkse BBQ. 

Wij hebben toen verteld dat  wij geen BBQ gaan doen maar iets anders en dat zou een verrassing blijven.

Als datum hadden wij 4 september a.s. 

Maar ook wij werden verrast door hetgeen wij wilden organiseren. 

De datum van 4 september was niet mogelijk en dus hebben wij de datum aangepast naar :

VRIJDAG 3 SEPTEMBER a.s.

Gezien het feit dat dit een werkdag is voor met name het bedrijf van Leen Stofbergen gaan wij iets later beginnen:

Vanaf 17.00 uur worden jullie verwacht al dan niet met partner. 

Het adres is   Anthony Lionweg 10     2661 DX Bergschenhoek.