Beste wensen voor 2023

namens het bestuur van ” Het Kegelhonk ” wensen wij iedereen

een gelukkig en gezond 2023