Contributie 2023

 

Contributie met ingang van                             1 januari 2023
per jaar.  €.  135,00
contributie geldt voor het gehele jaar spelen  

voor max.  2 dagdelen

Extra 3e dagdeel.   Per keer. €. 2,00
Zomerkegelen 
maandag middag en donderdagavond  
De genoemde bedragen zijn bindend ( na goedkeuring tijdens jaarvergadering ) voor 2023